ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 (อาคารศาลจังหวัดระยองหลังเดิม) ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทร 0 3861 0030 -31 โทรสาร 0 3861 6985 Email: cccm2@ coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศ
  1. การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
  2. การขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
  3. การรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๒
  4. เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
  5. การรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
  6. เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  7. เรื่อง การขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
  8. เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑
  9. การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อท.8/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:30