ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 (อาคารศาลจังหวัดระยองหลังเดิม) ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทร 0 3861 0030 -31 โทรสาร 0 3861 6985 Email: cccm2@ coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศ
 1. การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
 2. การขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
 3. การรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๒
 4. เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
 5. การรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
 6. เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
 7. เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 8. เรื่อง การขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
 9. เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
 10. เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑
 11. การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
 12. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเป็นทนายความขอแรงตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 13. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
 14. เรื่อง การให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพย์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 15. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

                เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายนำ  กรุยรุ่งโรจน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ มอบหมายให้ นางสุทธี  กิติประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ พร้อมด้วย ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๕๐ รูป และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ตามกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ บริเวณพิธี สวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
อ่านข่าว