ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 (อาคารศาลจังหวัดระยองหลังเดิม) ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทร 0 3861 0030 -31 โทรสาร 0 3861 6985 Email: cccm2@ coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศ
 1. การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
 2. การขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
 3. การรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๒
 4. เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
 5. การรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
 6. เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
 7. เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 8. เรื่อง การขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
 9. เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑
 10. การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
 11. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
 12. เรื่อง การให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพย์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 13. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด